استاد بیگلری

 

مشاور تحصیلی
مشاوره کنکور جامعه تعلیمات

دبیر مدارس نمونه دولتی الزهرا17 ، شهیدبهرامی، اسوه، نظام مافی , علامه حلی و…

دبیرستان غیردولتی کمال، تلاش، سادات موسوی، احمدیه، اندیشه صعود و …

مشاور تالیف در انتشارات گاج
نفر اول مسابقات ریاضی کشور در خانه المپیاد ( سال جهانی ریاضی )
در المپیا د های ریاضی و کامپیوتر جزو نفرات برگزیده
19 سال سابقه تدریس فیزیک در مدارس برگزیده تهران و اصفهان و یزد و ….

title comment