مهندس محمد منتظران

اطلاعات اجمالی

فوق ليسانس رياضی کاربردی

اطلاعات تکمیلی

مهارت ها

زبان c
زبان برنامه نويسی pascal
زبان برنامه نويسی visual basic

مدرک تحصيلی

ليسانس رياضی کاربردی از دانشگاه علم و صنعت
فوق ليسانس رياضی کاربردی از دانشگاه تربيت مدرس

سابقه تدريس

محبان الحسين – ميلاد طاها – صدر – آموزشگاه علوی- سادات موسوی

سابقه تاليف

کتاب سير تا پياز انتشارات گاج در سال 93

title comment