استاد یوسف زاده

تالیف:
کتاب طبقه بندی ریاضی سوم انسانی (نشرگل واژه)

کتاب گلبرگ ریاضی چهارم انسانی (نشرگل واژه)

کتاب ریاضی 12 انسانی انتشارات مدرسان شریف

سوابق تدریس:

از سال 72 در مدارس غیرانتفاهی به صورت نیروی آزاد تا کنون
در مدارس رئوف منطقه 6 – رضوی منطقه 7 – حکمت نبوی وابسته به آستان حضرت عبدالعظیم – پژوهش منطقه 6 – تدبیر شمس منطقه 3 – سما 4 منطقه 6 – طوبی منطقه 12
تدریس سال 12 و کنکور در مدارس:
رایان بصیر منطقه12-سادات موسوی منطقه 13-دبیرستان سپاه منطقه 15-دبیرستان دخترانه کوثر
تدریس ریاضی 2 وریاضی انسانی و مولف تست های حسابان در مدارس: شاهد- قلم چی
برگزاری همایش های ریاضی دردبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور تا کنون

title comment