استاد شریعت پارسا

اطلاعات تکمیلی:
سابقه تدریس:بیش از سه دهه تدریس در مناطق مختلف تهران اعم از مدارس پسرانه و دخترانه مانند کمال,دانشمند،سیدالشهدا،سبحان،
المهدی، ،فرزانگان،شهید مهدوی،بحرالعلوم،آراد،بانک تجارت و….
استاد پروازی دبیرستان های الغدیر وابسته به موسسه مهرهشتم جزیره کیش

تدریس در بهترین دبیرستان استان البرز به نام دبیرستان مهر اول و نیز همکاری با برخی موسسات به عنوان مدرس عربی و ادبیات فارسی جهت داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات عرب و زبان و ادبیات فارسی سخنرانی و تدریس مقوله های مختلف ادبی در فرهنگ سراها و انجمن های ادبی

title comment