استاد شالچیان

تدریس دردانشگاه آزاد
حوزه علمیه شهید بهشتی(دانشگاه تهران)
دبیرستانهای پیوند، خاتم، علامه طباطبایی، پیام رستگاران، موتلفه، احمدیه
و دکترحسابی
داور مسابقات استانی و کشوری قرائت قرآن کریم در شش دوره
نفر اول مسابقات دانشجویی کشور در سال 81 در رشته قرائت قرآن کریم

title comment