استاد حاتمی

بیش از ۱۵ سال دبیر مدارس نمونه دولتی
در مدارس نمونه اسوه و امام حسین منطقه ۱۸
امام صادق منطقه ۹
بهرامی منطقه ۱۱
شهید شیرودی ناحیه ۱ کرج
غیرانتفاعیهای متعدد تهران و کرج
طراح سوالات آزمون های مرآت و المپیاد عربی

title comment