دسته: مهارت پدر و مادر بودن

پسر 8 ساله‏ام تحمل باختن در بازى را ندارد. چگونه آستانه تحمل او را بالا ببرم؟