گلوله برفی

مأموریت ما برای کسانی که می‌خواهند بدانند چطور یک عادت نامناسب را از بین ببرند

اگر تجربه برف بازی داشته باشی حتماً دیده‌ای که گلوله‌های برفی هرچه بیشتر قل بخورند بزرگتر ‌شده و سنگین‌تر و خطرناک‌تر می‌شوند. 
عادت‌های نامناسب مثل گلوله‌های برفی‌اند. هرچه ادامه پیدا کنند خطرناک‌تر می‌شوند. هرکدام از ما عادت‌های نامناسبی داریم که با تکرار شدن عمیق‌تر و قوی‌تر می‌شوند و بخش‌های بیشتری از وجود ما را می‌گیرند. باید دست به کار شویم و هرچه زودتر مانع بزرگتر شدنشان شویم. 

سر نخ را پیدا کن

اگر جز آن دسته از آدم‌هایی هستی که می‌خواهی عادت‌های نامناسب خود را از بین ببری، در مأموریت گلوله برفی با ما همراه شو:
عادت‌های نامناسب خودت را روی یک کاغذ بنویس، برای شروع یکی از آن‌ها را انتخاب کن و به روش نو+جوان روی آن کار کن. 
۱.هر عادت یک سرنخ دارد. سرنخ عادتت را پیدا کن. مثلاً ممکن است سرنخ عادت گشت وگذار در فضای مجازی، تفریح و سرگرمی، ارتباط با دیگران و یا پاسخ به حس کنجکاوی باشد. 
۲.سعی کن این سرنخ ها را تغییر دهی. مثلاً راهکارهای جدیدی برای ارتباط با دیگران پیدا کن. برای دوستت نامه بنویس یا با اعضای خانواده‌ات یک بازی گروهی انجام بده. 
۳.مزایای دوری از این عادت را برای خودت بنویس تا برایت ناخوشایند شود. مثلاً بنویس آزاد شدن زمان، مطالعه بیشتر، نزدیک شدن به موفقیت، تجربه‌های واقعی‌تر و … 
۴.محیط اطرافت را طوری طراحی کن تا از این عادت نامناسب دور شوی. مثلاً تلفن همراهت را دم دست نگذار. 
۵.برای سرعت بیشتر می‌توانی از جدول پیشنهادی نو+جوان استفاده کنی. 
این جدول را برای یکی از عادت‌هایی که قابل گفتن است پر کن، از آن عکس بگیر و برای ما ارسال کن. روش‌های پیشنهادی‌ات به دوستانت کمک می‌کند. 

title comment