نمازهای کیف کردنی!

حتما شما هم می‌دانید که برخی از عادت‌ها زندگی شما را متحول می‌کند. یکی از این کارها که آقا خیلی روی آن تاکید دارند و می‌گویند از جوانی باید به فکر آن باشیم، نماز اول وقت است. برای اینکه یک کاری را به عادت برای خودمان تبدیل کنیم باید آن را دلنشین و آسانش کنیم. برای اینکه نماز اول وقت خواندن را آسان کنید بهتر است برایش به دنبال نشانه‌گذاری باشید. مثلا می‌توانید از نرم‌افزارهای اذان‌گو استفاده کنید تا نماز اول وقت را به شما یادآوری کند یا می‌توانید به اطرافیانتان بگویید که نماز اول وقت را به شما یادآوری کنند.

نماز دلنشین

 شما برای دلنشین ساختن نماز چه راهکاری دارید؟ مثلا می‌شود یک گوشه دنج برای نماز خواندنتان درست کنید یا جانماز، مهر و تسبیح مخصوص خودتان را داشته باشید یا هر ایده‌ای که مکان، زمان و فریضه نماز را برای شما کِیف کردنی‌تر کند؛ جوری که بگویید آخ که چقدر کیف کردم! 

نماز اول وقت

با ما در عادت نماز اول وقت‌خوانی همراه شو:
● از مکانی که برای نماز خواندنت آماده کردی یا از جانماز مخصوصت یا هر چیزی که نماز اول وقت خواندن را برایت دلنشین می‌کند عکس بگیر و برایمان بفرست.
● در قسمت متن، از تجربه آن نمازهایی بگو که خیلی حالِ دلت را خوب کرده و برایت دلنشین بوده است یا مثلا درباره راه‌هایی که برای آسان‌سازی و دلنشینی نماز اول وقت به ذهنت رسیده است، برایمان بنویس و از طریق شبکه های اجتماعی مجتمع به دستمان برسان .
● از هشتگ #اهل_نماز_اول_وقتم استفاده کن.

title comment