من جوانان مومن و انقلابی را بسیار دوست دارم.

متوسطه دوره دوم

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
جوان، عنصری فعال و حساس در جامعه است که حقوق و وظایفی بر او معین است و می تواند، منشأ بسیاری از دگرگونی های اجتماعی باشد.