«باسمه تعالی»

“دین، دانش، زندگی”

کلّیات:

مجتمع سادات موسوی مجموعه ای آموزشی فرهنگی است که با استفاده از محیط و امکانات موقوفه مرحوم سادات اخوی و بر اساس دستورات وقف نامه به ارائه خدمات آموزشی فرهنگی می پردازد.

نقشه ی راه مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی  در چند بخش سعی در بیان اهداف و شاخصه های کلیدی کارکنان و دانش آموزان دارد.

چشم انداز:

   1.تربیت انسان های فرهیخته و رشد یافته در ابعاد ایمانی، اعتقادی ، علمی و ورزشی به طور جامع و عمیق.

   2.ارائه خدمات آموزشی در تراز انقلاب اسلامی.

کارکنان:

نیروی انسانی کارآمد ، رشد و توسعه

لازمه های نیروی انسانی کارا:

    1.قائل به آموزش و تربیت و توجه به آثار تربیتی

    2.پرهیز از نگاه تفکیکی به وظایف کارکنان

شاخصه های نیروی انسانی کارا :

    1.تعهد و فرهیختگی، التزام به اخلاق اسلامی:

خودساخته، متخلق به اخلاق اسلامی، ملتزم به رعایت هنجارهای دینی

    2.تخصص و توانمندی:

اشراف لازم در امور محوله، نوآوری و خلاقیت در ارائه طرح درس، آشنا به مفاهیم روز و هدایت دانش آموزان به سمت مرزهای علمی

    3.تجربه کافی و مرتبط:

تسلط کافی در اداره کلاس و درس، عدم آزمون و خطا در بیان مفاهیم و انتقال مطالب، بکارگیری روشهای کارآمد در راهنمایی دانش آموزان

    4.تعاون، همکاری و هماهنگی:

دارای روحیه تیمی، همکاری و مدیریت گروهی پروژه

ارکان مجتمع:

 پیشنهاد می گردد در این بخش از چارت گزینشی بهره مند گردیم.

اهداف محوری:

جهت دستیابی به آنچه در چشم انداز مطرح شد اهداف زیر مدّ نظر می باشد:

الف. ارتقاء علمی : رشد و تعالی علمی و پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان از اهداف اصلی مجتمع می باشد.در این راستا پرورش دانش آموزانی که با انگیزه های درونی و نهادینه شده به طور مُجدّانه به تحصیل علوم و دروس اقدام نمایند مدّ نظر می باشد و امید است که با یاری خداوند متعال یک نمونه جریان ساز بر اساس آرمان های مقام معظّم رهبری تشکیل شود که علمدار پیشرفت و توسعه علمی در بین مدارس کشور باشد.

ب. تعلیم واجبات ومحرّمات وتخلّق عملی به آنها (تقوا): توجّه به تربیت ایمانی و تزکیه نفوس از دیگر اهداف اصلی مجتمع سادات موسوی می باشد. در این راستا مطلوب است، دانش آموزان این مجتمع، حلال و حرام مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را آموخته به طوری که در جان ایشان ملکه و در اعمالشان نمودار گردد.

ج. بصیرت ( ولایت شناسی و ولایت مداری ): از آنجایی که شناخت مفهوم ولایت فقیه و ولیّ امر مسلمین و فهم دقیق از نظرات و اوامر ایشان مانع طمع ورزی امنیتی و اقتصادی و تهاجم نظامی و فرهنگی دشمن خواهد شد و هرچه از صدر اسلام تا بحال به این امّت ضربه وارد شده، از بی بصیرتی و عدم شناخت ولایت و اوامر ایشان بوده است، ایجاد بصیرت سیاسی و انقلابی بر پایه ولایت شناسی و ولایت مداری از اهداف اصلی مجتمع می باشد.

د. اهل جهاد و خدمت: القاء روح خدمت گذاری در دانش آموزان، روح تواضع را ایجاد خواهد کرد و اگر این ملکه در انسان ایجاد گردد، خود خواهی ها، خود بینی ها، فرار مغزها و هزاران مفسده ی دیگر، از بین خواهد رفت و در مقابل نشاط و شادابی، سازندگی، طراوت، رشد علمی، اخلاق اجتماعی، انضباط، تعاون، انصاف، گذشت، ایثار و هزاران حسنات دیگر و دریک کلمه حیات طیّبه را در پی خواهد داشت. لذا مجتمع سادات موسوی مصمّم است که با استفاده از روش های صحیح دینی و علمی انگیره خدمت گذاری و جهاد را در دانش آموزان پدیدار نماید.

مدرسه از نظر واقف ( مرحوم سادات اخوی):

این مدارس (اعمّ از کودکستان، دبستان و دبیرستان) طبق تشخیص متولّی و واقف؛ جهت تربیت اطفال و جوانان برای ورود به مدرسه عالی تربیت مبلّغ شیعه اثنی عشری ایجاد می شود.

تعیین رؤسا و متصدّیان این مدارس با متولّی و ناظر است و باید از شیعیان اثنی عشری و متّقی و متخصّص در انجام مسئولیت مربوطه باشند.

فهرست