اگرچه رفته‌ای اما، علم به دست من است

مأموریت ما برای آن‌ها که می‌خواهند جای خالی شهید فخری‌زاده را پر کنند

صدای گلوله‌هایی که عصر جمعه هفتم آذر در دماوند بلند شد، برای همه‌ ما یک چیز را اثبات کرد؛ کسانی که ما را ضعیف می‌خواهند، دانش و دانشمند هم برایشان فرقی نمی‌کند. به ما اثبات کرد برای تروریست‌ها نه تنها ارزش‌ها و امیدهای ما ترسناک است، بلکه دانش ما، خوشحالی و رضایت، پیشرفت و حتی بودنمان هم قابل تحمل نیست. آن‌ها با ترور شهید فخری‌زاده یک‌بار دیگر به ما یادآوری کردند که هر کدام از ما، هر جا که باشیم می‌توانیم اندازه مفیدبودنمان برای کشور و کمک به رشد ایران، مانعی در راه رسیدن تروریست‌ها به اهدافشان باشیم.

چقدر بردن نام تو فخر این وطن است
اگرچه رفته‌ای اما، علم به دست من است

یک عهدنامه علمی

● به نظرت چطور می‌توان جای خالی شهید فخری‌زاده را پر کرد؟ تو کجای این قصه‌ای و با چه اهدافی در زندگی شخصی‌ات می‌توانی در مسیر شهید قدم برداری؟ 
● با دوستانت درباره‌اش صحبت کن. با همدیگر یک عهدنامه علمی بنویسید که ده سال دیگر در مسیر علمی خوبی قرار گرفته باشید. 
● عهدنامه را با بیتی که در متن آمده است شروع کن. 
● متن عهدنامه را یک جای خوب (مثلاً میان صفحات قرآن شخصی‌ات) نگهداری کن تا همیشه یادت باشد. 
● متن عهدنامه را با عکس شهید فخری‌زاده و #عَلم_به_دست_من_است را در قسمت آپلود سایت برای ما بارگزاری کن.


title comment