پیش دبستان

اطلاعیه ها-اخبار

روز جهانی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک کار گروهی تمامی نوگلان.....


جلسه اولیاء و مربیان

جلسه اولیاء و مربیان طبق برنامه ریزی انجام شده .......


جشن شکوفه های حسینی

بوی دفتر بوی درس هم قطاران میرسد...


کلیپ جشن پایان سال دوره پیش دبستانی

در این کلیپ تصویری که به همت همکارانمان در واحد روابط عمومی تهیه و تولید شده است...


استفاده از ذره بین
استفاده از ذره بین

آزمایش برای حس بینایی


مهارت های دست ورزی
مهارت های دست ورزی

رد کردن نخ از سوراخ نی ها


مهارت های دست ورزی
مهارت های دست ورزی

مچاله کردن کاغذ باطله و پرتاب به سوی هدف تعیین شدهگالری عکس