برگزاری مسابقات تفریحی بمناسبت عید سعید غدیر خم

برگزاری مسابقات تفریحی بمناسبت عید سعید غدیر خم

  در مراسم جشنی که روز دوشنبه 28 مرداد 1398 بمناسبت عید سعید غدیر خم برگزار شد دانش آموزان تمام مقاطع ابتدایی بجز پایه اول شرکت کردند.

 7/21/1398 - 13:52

 301 

 
   

 

 

برگزاری مسابقات تفریحی بمناسبت عید سعید غدیر خم