نشاط صبحگاهیز

نشاط صبحگاهیز

  اجرای صبحگاه دانش آموزی در دوره دوم ابتدایی با برنامه های فرهنگی و مفرح در فضایی با نشاط توسط دانش آموزان برگزار می گردد

 2/25/1398 - 9:29

 453مراسم صبحگاه دانش آموزی با اهداف مسئولیت پذیری ، تقویت کار گروهی و ارائه برنامه های فرهنگی در فضای بانشاط در دوره دوم ابتدایی توسط دانش آموزان هر پایه با برنامه ریزی دقیق برگزار می گردد .

از جمله این برنامه ها می توان به قرائت قرآن دسته جمعی ، حدیث خوانی ، داستان خوانی ، خنده حلال ، مسابقات گروهی با نشاط ، پخش کلیپ های مذهبی و اجرای نمایش های کوتاه اشاره کرد که با راهبری و راهنمایی های مربیان انجام می گیرد .

 

اجرای مراسم صبحگاهی

اجرای مراسم صبحگاهی

اجرای مراسم صبحگاهی

اجرای مراسم صبحگاهی

اجرای مراسم صبحگاهی

اجرای مراسم صبحگاهی

اجرای مراسم صبحگاهی

نشاط صبحگاهیز