اجرای صبحگاه های دانش آموزی

اجرای صبحگاه های دانش آموزی

  اجرای صبحگاهای دانش آموزی با هدف تقویت اعتماد به نفس و فن بیان، روحیه کار گروهی و تعامل، افزایش اطلاعات تربیتی و مذهبی برگزار می شود.

 2/23/1398 - 10:17

 310مراسم صبحگاه  دانش آموزان دوره اول ابتدایی توسط خودایشان برگزار می گردد. این گروه ها ازز کلاس سوم ابتدایی می باشند که در 5 گروه به صورت مساوی در روزهای تحصیلی این مسئولیت سنگین و سازنده را عهده دار هستند.

از اعم فعالیت های دانش آموزان در مراسم می توان به قرائت آیت الکرسی، قرائت حدیث در مقام و ارزش پدر و مادر، دعای سلامتی امام زمان عجل الله و ورزش صبحگاهی اشاره کرد.

 

مراسم صبحگاه

مراسم صبحگاه

اجرای صبحگاه های دانش آموزی