هیجان و نشاط با اردوی ماجراجویی نوجوان پلاس

هیجان و نشاط با اردوی ماجراجویی نوجوان پلاس

  اردوی ماجراجویی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در فضایی پر هیجان و با نشاط برگزار گردید.

 2/16/1398 - 13:55

 693آخرین اردوی دانش آموزان ابتدایی دوره دوم در سال تحصیلی 98 - 97 در فضای پر هیجان و با نشاط در محل پردیس تربیتی توانا برگزار گردید.

این اردو که شامل چهار بازی هیجان انگیز بیس جامپ، زیپ لاین، راپل و اسلک لاین بود در دو وعده قبل از ظهر و بعد از ظهر برگزار گردید.

لازم به ذکر است دانش آموزان بعد از اقامه نماز ظهر و عصر نهار را مهمان مدرسه بودند.

 

اردو

اردو

اردو

اردو

اردو

اردو

اردو

اردو

هیجان و نشاط با اردوی ماجراجویی نوجوان پلاس