اردو تفریحی پایه دوازدهم

اردو تفریحی پایه دوازدهم

  اردوی تفریحی تفرجگاه کوهسار با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم برگزار گردید.

 1/27/1398 - 9:17

 37 اردو تفریحی تفرجگاه کوهسار با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم برگزار گردید این اردو به منظور تقویت روحیه دانش آموزان پایه دوازدهم جهت آمادگی برای شرکت در آزمون های نهایی برگزار گردید. در این برنامه تمامی دانش آموزان پایه دوازدهم در فضای صمیمی و دوستانه ای به همراه مشاورین خود حضور داشتند.

 

 

اردو کوهسار

اردو کوهسار

اردو تفریحی پایه دوازدهم