سفره مهربانی

سفره مهربانی

  پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم : صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند.

 1/26/1398 - 9:14

 91دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با جمع آوری صدقات بصورت روزانه و هفتگی از مختصر پول های خود احیاگر امر انفاق به نیازمندان بودند.
این صدقات بعد از جمع آوری و خرید آذوقه برای نیازمندان توسط خود دانش آموزان به خیریه حبل المتین تحویل داده شد.
لازم به ذکر است این خیریه که توسط حجت‌الاسلام عباسی اداره میگردد بسته های ارزاق نیازمندان را به خانواده‌های مستمند و آبرومند می رسانند.

 

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

سفره مهربانی