مراسم تقدیر از مقام مادر

مراسم تقدیر از مقام مادر

  همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله عیلها مراسم تقدیر از مقام مادر برگزار گردید.

 12/19/1397 - 10:15

 142همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله عیلها مراسم تقدیر از مقام مادر در مقطع ابتدایی دوره دوم برگزار گردید.

این مراسم با تلاوت آیات قرآن کریم و اجرا سرود گروهی مقطع دوم ابتدایی آغاز گردید و بعد از مدیحه سرائی آقای کتابی ، سخنران این مراسم آقای  دکتر مومنی مطالبی را در موضوع تربیت فرزند بیان داشتند در ادامه این مراسم مدیریت دوره ابتدایی جناب آقای ابوطالبی نکاتی را پیرامون مسائل آموزشی مقطع ابتدایی بیان نمودند.

در انتهای این مراسم و بعد از حضور اولیاء در کلاس درس فرزندان خود مراسم تقدیر از مادران با اجرای دکلمه همگانی دانش آموزان  و تقدیم هدیه و گل و دست بوسی مادران  به پایان رسید.

 

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

 

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

 

مراسم تقدیر از مقام مادر