مسابقه قوی ترین، دقیق ترین و سریع ترین پسران دبیرستان سادات موسوی دوره اول

مسابقه قوی ترین، دقیق ترین و سریع ترین پسران دبیرستان سادات موسوی دوره اول

  مسابقه قوی ترین، دقیق ترین و سریع ترین با برنامه ریزی از قبل با هدف ایجاد نشاط در دانش آموزان برگزار گردید.

 9/22/1397 - 10:24

 289مسابقه قوی ترین، دقیق ترین و سریع ترین که از سه هفته قبل توضیحات مسابقه بیان شده بود و کلاس ها در یک تیم دوازده نفره از هر کلاس شامل 4 قوی، 4 دقیق و 4 سریع آمادگی خود را اعلام نموده بودند.

پس از جلسه هماهنگی شورای مدرسه با حضور جناب آقای ترکمان قرار شد هر موضوع در 3 مرحله مسابقه برگزار گردد و سر جمع امتیازات به دست آمده که شامل زمان هر تیم و نیز اشتباهات کمتر در هر بخش عامل معرفی تیم اول گردید این مسابقات با نشاط و شادابی فوق العاده دانش آموزان در فضای مشخص شده در حیاط و با حضور تمام دانش آموزان به عنوان تماشاگر برگزار گردید.

 

مسابفات قوی ترین،سریع ترین و دقیق ترین

مسابفات قوی ترین،سریع ترین و دقیق ترین

مسابفات قوی ترین،سریع ترین و دقیق ترین

مسابفات قوی ترین،سریع ترین و دقیق ترین

مسابقه قوی ترین، دقیق ترین و سریع ترین پسران دبیرستان سادات موسوی دوره اول