آشنایی با سبزی های خوراکی

آشنایی با سبزی های خوراکی

  با توجه به اهمیت سبزیجات در رژیم غذایی، دانش آموزان کلاس اول با انواع سبزیجات مفید از قبیل ( کاهو،کلم،ترب و .... ) آشنا شدند

 9/14/1397 - 10:29

 103سبزیجات

سبزیجات

سبزیجات

آشنایی با سبزی های خوراکی