برگزاری جلسه اولیا

برگزاری جلسه اولیا

  برگزاری جلسه مشاوره با موضوع هوش چندگانه گاردنر با سخنرانی مشاور مدرسه جناب آقای دکتر بهین در سالن امام رضا علیه السلام برگزار شد سپس کارنامه ماهانه (آبان ماه) تحویل اولیا گرامی داده شد.

 9/10/1397 - 12:21

 316در این جلسه  که در روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 برگزار شد ابتدا کلیپی از فعالیت های مدرسه به مناسبت ولادت پیامبر صلی‌الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام پخش شد.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر بهین مشاوره مجتمع سادات موسوی به سخنرانی با موضوع  هوش چند گانه گاردنر پرداختند. در آخر جلسه اولیاء گرامی کارنامه آبان ماه فرزندانمان را از مسئول هر پایه دریافت کردند.

جلسه اولیا

جلسه اولیا

جلسه اولیا

جلسه اولیا

جلسه اولیا

جلسه اولیا

برگزاری جلسه اولیا