برگزاری مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله

  با توجه به اینکه دانش آموزان همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند لذا نیازمند آموزش و مانورهای مداوم هستند تا در برابر این بحران آمادگی نسبی داشته باشند. لذا مانور زلزله همه ساله در 8 آذر ماه در تمامی مدارس برگزار می شود که در دوره متوسطه 1 مجتمع آموزشی سادات موسوی برگزار شد.

 9/10/1397 - 12:6

 137دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروههای جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند. در این بین آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله بعنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.

از طرفی دیگر عموما دولت در امر مدیریت بحران باز هم دارای منابع محدودی از نظر نیرو و امکانات خواهند بود، بنابر این با آموزش و برگزاری مانورهای هدفمند برای دانش آموزان، جهت مقابله با بحران، امداد رسانی و پیشگیری از زلزله، آنها را میتوان در محیط مدرسه و منزل جهت مقابله در برابر زلزله آماده نمود. لذا مهمترین گام در مدیریت بحران زلزله در مدارس، آموزش (حتی اجباری) برای بالا بردن دانش و آگاهی عمومی دانش آموزان است.

از طرفی شبیه سازی صحنه زلزله های گذشته و انجام تمرینات و مانور های دوره ای و مداوم توسط آحاد مردم وعلی الخصوص دانش آموزان و نیز ارزیابی نتایج حاصله از آن و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن با بهره گیری از تجربیات افراد در کاهش مخاطرات زلزله بسیار موثر است.

توصیه‌های ایمنی به دانش آموزان هنگام وقوع زلزله

1- خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.
2- به‌ سمت درب‌ خروج هجوم نبرید.
3- از دستورات معلم و والدین اطاعت کنید.
4- از آسانسور استفاده نکنید.

5- داخل کلاس(اتاق)  به زیر میز رفته و با دو دست محکم پایه‌های میز را بگیرند.
6- در چهارچوب در، گوشه کلاس(اتاق) و زیر ستون‌های اصلی نیز می‌توانید پناه بگیرید.
7- اگر در طبقات زیرزمین هستید، در مکانی امن جای گرفته و تا پایان لرزش آنجا بمانید.

8-  داخل سالن به گوشة سالن و یا زیر ستون‌های اصلی رفته و خود را به دیوار بچسبانید.
9- در راه پله با دو دست سر را گرفته، بنشینید و خود را به یک سمت پله بکشانید و از بالا یا پایین رفتن بپرهیزید.

10-داخل آزمایشگاه، کارگاه وکتابخانه، ازقفسه‌ها فاصله بگیرید،به زیر میز رفته و ضمن گرفتن پایه‌های آن، از سر خود محافظت کنید.
11- داخل حیاط، ضمن حفظ آرامش از دیوار و ساختمان مدرسه فاصله بگیرید و در جای مناسب نشسته و با دو دست سر خود را بگیرید.

مانور زلزله

مانور زلزله

مانور زلزله

مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله