فوتبال از نگاهی دیگر

فوتبال از نگاهی دیگر

  سخنرانی حاج آقا جعفری مدیریت مجموعه سادات موسوی در مورد مسابقات فوتبال از سه منظر اجتماعی، تاریخی و کرامت انسانی در جلسه بصیرت افزایی مقطع متوسطه دوم انجام شد.

 8/20/1397 - 15:2

 139در رابطه با مساله ی فوتبال سه مساله ی وجود دارد :

  • اینکه فوتبال را به عنوان ورزش نگاه می کنیم.
  • به عنوان ورزش و در آمدزایی نگاه می کنیم.
  • فقط به عنوان تماشاگر و مشوق جدی فوتبال هستیم و به طور جدی به آن می پردازیم که این قسم سوم را از سه منظر مورد بررسی قرار می دهیم.

       1-کرامت انسان : هدف خلقت انسان چیست؟ که در سوره ی مبارکه بقره به این مطلب اشاره شده است که    خداوند فرموده است :* انی جاعل فی الارض خلیفه * (بقره 30 ) من در زمین جانشین خود را قرار می دهم و جایگاه و کرامت انسان این است که خلیفه الله بشود و به قدرت و علم خدایی نزدیک بشود که در روایتی داریم * عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی*( بنده من ، من را اطاعت کنی تا تو را مثل خود قرار دهم که در ادامه ی روایت است که زمانی که به چیزی رو می کنی ،بگویی کن فیکون ( بگویی بشو ، می شود ) و در آیات دیگر قرآن می باشد * افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون * آیا پنداشتید که ما شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز نمی گردید. یا در آیات دیگر آمده است که شما را برای بازی خلق نکردیم.

حال مساله این است که این پرداختن جدی به فوتبال، کاری عبث و بیهوده است که نه

بهره ی دنیوی دارد و نه بهره ی اخروی و با هدف خلقت و کرامت والای انسانی سازگاری ندارد.

    2-از منظر اجتماعی : به واسطه ی این پرداختن جدی به فوتبال به علم و اخلاق و اقتصاد ظلم می شود که به چند نمونه اشاره می کنیم. به عنوان مثال مربی تیم ملی ایران ( کِی روش ) گفته شده که حدود 77 میلیارد تومان در سال در آمد دارد و اینکه بازیکن ها درآمدی میلیاردی در سال دارند، حال وضعیت بودجه علمی کشور چگونه است؟ و یا به یک عالم و دانشمند از جهت مالی چقدر بها می دهند؟ و با این فشار اقتصادی که در کشور روبرو هستیم و روستاهای اطراف همین تهران، تحت فشار اقتصادی هستند آیا صحیح است این همه بودجه به فوتبال اختصاص داده شود؟ و علت پرداخت این مقدار بودجه، همین پرداختن جدی ما به فوتبال است. که اگر این پرداختن جدی نبود و این طرفداری جدی نبود، این همه هزینه صورت نمی گرفت.

    3-از منظر تاریخی : این پرداختن جدی به فوتبال، یک شرایط بسیار خوبی را برای استعمارگران در جهان ایجاد کرده است. به عنوان مثال در مسابقات جام جهانی که یک رویکرد همگانی در دنیا نسبت به فوتبال ایجاد شده است بهترین فرصت است، تا در این سرگرمی جهانی مردم، جنگ های استعماری شکل بگیرد. که به چند نمونه اشاره می کنیم.

  • در جام جهانی 1982 جنایات صبرا و شتیلا که در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان به وقوع پیوست که عده ای گفتند بین 700 تا 3500 نفر از فلسطینیان را به قتل رساندند.
  • در جام جهانی 2006 یورش اسرائیل به لبنان و آغاز جنگ 33 روزه
  • در جام جهانی 2019 محاصره غزه توسط اسرائیل و کشتار مردم
  • در جام جهانی 2014 : آغاز جنگ 30 ساله ی مذهبی به فرماندهی داعش و جنگ 51 روزه غزه
  • در جام جهانی 2018 : حمله ی رسمی آمریکا و عربستان به بندر الحدیده و یمن با طراحی امارات که 35 کشور با همراهی عربستان با آمریکا و اسرائیل خواستند کار یمن را یکسره کنند.

حال با اشاره به زمان معاویه ریشه ی این مشغولیت مردم را جستجو خواهیم کرد . وقتی معاویه دید که مردم در حکومت و سیاست دخالت می کنند طرحی ریخت تا سرگرمی و غفلت برای آنها درست کند به این صورت که چون در آن زمان، شعر و شاعری اهمیت پیدا کرده بود، دو گروه درست کرده که در هر گروه، یک شاعر معروف وجود داشت و این دو گروه علیه هم شعر می گفتند و باعث دل مشغولی شد که معاویه به سیاست هایش راحت تر بپردازد.

و در زمان ما به طور مثال دو گروه آبی و قرمز درست شده است که امکان دارد در طرفداری، دست به قتل یکدیگر هم بزنند .

فوتبال از نگاهی دیگر