مراسم عزاداری به مناسبت 28 صفر

مراسم عزاداری به مناسبت 28 صفر

  این مراسم با سخنرانی جناب آقای حجتی و مداحی برادر ارجمند جناب آقای حاج احمدی و مداحان دانش آموز برگزار گردید.

 8/20/1397 - 8:12

 105مراسم فوق پس از نماز جماعت ظهر و عصر پس از سخنرانی و حضور آقای حاج احمدی برگزار و سپس دانش آموزان بر سر سفره حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اطعام گردیدند.

در بخش اول جناب آقای حجتی ضمن اشاره به واقعه 28 صفر بر اهمیت ذکر صلوات و ارزش و ثواب عزاداری بری حضرت امام حسن علیه السلام مطالبی ایراد نموده و مداح اهل بیت آقای حاج احمدی نیز در عزای آقا امام حسن مجتبی علیه السلام مدیحه سرایی و ذکر مصیبت پرداختند.

 

 

 

مراسم بیست و هشت صفر

مراسم بیست و هشت صفر

مراسم عزاداری به مناسبت 28 صفر