مسابقات روزنامه دیواری به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی

مسابقات روزنامه دیواری به مناسبت هفته  بسیج دانش آموزی

  مسابقات روزنامه دیواری یادواره هفته بسیج دانش آموزی در گروه های 2 نفره الی 5 نفره برگزار گردید.

 8/19/1397 - 11:17

 190نفرات برتر این مسابقات ضمن تقدیر به منطقه معرفی می گردند. تشویق دانش آموزان در سطح مدرسه با برگه تشویق می باشد. این مسابقات در پاسخگویی به بخشنامه بسیج دانش آموزی در این هفته برگزار گردید و موضوعات پیشنهادی در جهت برگزاری مسابقه روزنامه دیواری :

  1. دانش آموزان انقلابی
  2. استکبارجهانی
  3. مصرف و حمایت از تولید داخلی بوده است.

 

 

روزنامه دیواری

روزنامه دیواری

روزنامه دیواری

مسابقات روزنامه دیواری به مناسبت هفته  بسیج دانش آموزی