مراسم ارائه کارنامه و استماع تذکرات تربیتی و آموزشی

مراسم ارائه کارنامه و استماع تذکرات تربیتی و آموزشی

  در روز یک شنبه ساعت 15 الی 16/20 در سالن اجتماعات امام رضا علیه السلام و حضور اولیاء کارنامه ماهانه تحویل گردید.

 8/19/1397 - 11:6

 154در مراسم فوق پس از ارایه کارنامه به اولیاء و مطالبی از طرف مدیریت مقطع جناب آقای نور آبادی و نیز معاونت آموزشی جناب آقای حجتی در رابطه با موارد آموزشی و تربیتی عنوان گردید که فایل پاورپوینت آن را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

 

 

ارائه کارنامه

ارائه کارنامه

ارائه کارنامه

مراسم ارائه کارنامه و استماع تذکرات تربیتی و آموزشی