برگزاری نمایشگاه آثار منتخب خوشنویسی و نقاشی دانش آموزان

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب خوشنویسی و نقاشی دانش آموزان

  این نمایشگاه پس از دریافت آثار دانش آموزان و داوری توسط دبیر محترم هنر جناب آقای شکیبا در معرض دید دانش آموزان قرار گرفت.

 8/19/1397 - 10:50

 304مسابقات فوق در زمینه خوشنویسی به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و نیز نقاشی به مناسبت هفته بهداشت روانی برگزار شد و نتایج در قالب نمایشگاه در معرض توجه دانش آموزان قرار گرفت.

 

 

نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی

نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی

نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی

نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی

نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب خوشنویسی و نقاشی دانش آموزان