مومن کیست؟

مومن کیست؟

  جلسه بصیرت افزایی دینی با موضوع مومن کیست تشکیل گردید.

 8/1/1397 - 16:35

 172مراسم هفتگی زیارت عاشورا در محل دبیرستان برگزار شد و پس از آن کلاس بصیرت دینی با موضوع مومن و تشریح ویژگی های افراد مومن توسط ریاست محترم مجتمع آقای جعفری برگزار شد. ایشان نماز اول وقت و خدمت به مردم را از مصادیق افراد مومن معرفی نمود.

مومن کیست؟