نوحه سرایی دانش آموزی

نوحه سرایی  دانش آموزی

  دانش آموزان دوره دوم ابتدایی همزمان با ایام اربعین حسینی علیه السلام به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند.

 8/1/1397 - 16:29

 141با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی علیه السلام گروه نوحه سرایان مجتمع هوشمند آموزشی فرهنگی سادات موسوی در دوره دوم ابتدایی با هماهنگی قبلی بعد از اقامه نماز ظهر به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند.

نوحه سرایی  دانش آموزی