برگزاری مراسم هفته نیروی انتظامی

برگزاری مراسم هفته نیروی انتظامی

  در روز یک شنبه مورخ 97/7/15 میزبان سرگرد صادقی و همراهان ایشان از واحد ......

 7/17/1397 - 11:16

 90در روز یک شنبه مورخ 97/7/15 میزبان سرگرد صادقی و همراهان ایشان از واحد یگان ویژه نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی بودیم که عزیزان پس از پخش کلیپ مصاحبه با سردار کرمی گوشه ای جذاب از فعالیت این یگان را ارایه نموده و سپس دانش آموزان از بیانات سرگرد صادقی استفاده کردن و در پایان به سوالات ایشان پاسخ دادند.

 

برگزاری مراسم هفته نیروی انتظامی