آزمایش علوم

آزمایش علوم

  مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی در راستای بالابردن سطح علمی دانش آموزان ....

 10/7/1396 - 12:00 AM

 436مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی در راستای بالابردن سطح علمی دانش آموزان اقدام به برگزاری انواع آزمایش های علمی –تجربی نظیر ماشین بادی و...نمود و دانش آموزان مطالب علمی-آموزشی را به نحو عینی  و جذاب فراگرفتند.

آزمایش علوم