اردوی زیارتی حرم امام خمینی (ره)، گلزار شهدا و شهر ری - روز هفتم محرم

  اردوی زیارتی حرم امام خمینی (ره)، گلزار شهدا و شهر ری - روز هفتم محرم

  در این اردو دانش آموزان بعد از زیارت حرم امام راحل....

 9/20/1396 - 12:00 AM

 628در این اردو که به صورت مشترک با متوسطه دوره دوم برگزار شد، دانش آموزان بعد از زیارت حرم امام راحل با تشکیل دسته عزاداری جهت اقامه عزای سالار شهیدان، به سمت گلزار شهدا حرکت کرده و در آنجا به سوگواری پرداختند و پس از آن بهشت زهرا (س) را به مقصد حرم حضرت عبد العظیم حسنی جهت زیارت و شرکت در نماز جماعت ترک کردند.

در پایان و پس از بازگشت دانش آموزان به محل مجتمع، ایشان بر سر سفره احسان حضرت اباعیدالله مهمان بودند.

  اردوی زیارتی حرم امام خمینی (ره)، گلزار شهدا و شهر ری - روز هفتم محرم