کاری کن خداعاشقت بشه...

کاری کن خداعاشقت بشه...

  بعضی وقتا دل کندن از یک سری چیزهای خوب باعث می‌شه تا یک سری چیزهای بهتری...

 9/7/1396 - 12:00 AM

 595...بعضی وقتا دل کندن از یک سری چیزهای خوب باعث می‌شه تا یک سری چیزهای بهتری را به دست بیاری. من از تو و مادرت دل کندم تا بتوانم نوکری حضرت زینب را به دست آورم. آرزو دارم تا خدا در این سفر به من نگاه کند. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید و سعی کن طوری زندگی کنی که خدا عاشقت باشه! اگر خدا عاشقت شود، خوب تو را می‌تواند خریداری کند! موظب خودتون باشید. دعا کنید من هم روسفید شوم!

بخشی از صحبت‌های شهید مدافع حریم اهل‌بیت محسن حججی خطاب به فرزندش

کاری کن خداعاشقت بشه...