اولین مرحله از آزمون هماهنگ گزینه ۲

اولین مرحله از آزمون هماهنگ گزینه ۲

  اولین مرحله از آزمون هماهنگ گزینه ۲ ، روز جمعه ۱۲ آبان ماه راس ساعت ۸ صبح برگزار می شود

 8/11/1396 - 12:00 AM

 393اولین مرحله از آزمون هماهنگ گزینه ۲ ، روز جمعه ۱۲ آبان ماه راس ساعت ۸ صبح برگزار می شود و حضور تمامی دانش آموزان در این آزمون الزامی ست.
مقتضی است دانش آموزان نیم ساعت پیش از شروع آزمون در مدرسه حضور داشته باشند.

اولین مرحله از آزمون هماهنگ گزینه ۲