اردو های زیارتی تفریحی پایگاه تابستانی سال 96

 اردو های زیارتی تفریحی  پایگاه تابستانی سال 96

  این اردوها در 6 هفته پایگاه تابستانی برگزار گردید.

 8/10/1396 - 12:00 AM

 373این اردوها در 6 هفته پایگاه تابستانی برگزار گردید و با حضور منظم اکثریت دانش آموزان و همچنین مسئولین اجرایی مدرسه به خاطره ای به یادماندنی برای دانش آموزان تبدیل شد . این اردوها در مناطقی همچون درکه ، روستای ارجمند ، حرم حضرت عبدالعظیم ( علیه السلام ) و منطقه تفریحی اوشان و فشم  برگزار گردید.

اردو های زیارتی تفریحی  پایگاه تابستانی سال 96

اردو های زیارتی تفریحی  پایگاه تابستانی سال 96

 اردو های زیارتی تفریحی  پایگاه تابستانی سال 96