جلسه اولیاء و مربیان

جلسه اولیاء و مربیان

  جلسه اولیاء و مربیان طبق برنامه ریزی انجام شده .......

 7/5/1397 - 10:54

 367جلسه اولیاء و مربیان طبق برنامه ریزی انجام شده  در روز چهارشنبه مورخ 97/7/4 با حضور والدین پیش دبستانی مجتمع آموزشی سادات موسوی در کلاس برگزار شد.

این جلسه که با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید و در ادامه حاج آقا ابوطالبی مدیر مقطع ابتدایی به توضیح آیین نامه آموزشی، تربیتی و تقویم اجرایی مجتمع پرداختند.

این مراسم با حضور والدین محترم در کلاس های فرزندان خود و گفتگو با معلمان و مربیان و استماع برنامه های آنها و تعیین نماینده کلاس به پایان رسید.

جلسه اولیاء و مربیان