جشن شکوفه های حسینی

جشن شکوفه های حسینی

  بوی دفتر بوی درس هم قطاران میرسد...

 7/2/1397 - 15:18

 111جشن شکوفه های مهر حسینی روز 31 شهریور ماه ساعت 9 صبح  در حیاط مدرسه برگزار شد.درابتدای برنامه  آیات دل انگیز وحی پخش شد. بعد از آن گلهای باغ دانش جهت ادای احترام به پرچم کشورمان و سر دادن سرود ملی یه پا ایستادند.معاون پرورشی با کلام خود جشن شکوفه های مهر حسینی را به نهال های نوپای دانش تبریک گفتند.مسابقه ای هم  جهت روزی خاطره انگیز و دادن هدیه به فرزندان ایران زمین اجرا شد. مدیر مدرسه به دانش آموزان و اولیای گرامی خیر مقدم گفتند.جوانه های سبز امیدمان ،  پس از عبور از دروازه قرآن و دود کردن اسپند،پذیرایی  شدند و دست در دست گرم معلمان استوار در عرصه دانش به کلاس درس و دوستی وارد شدند.

حسن ختام برنامه جشن شکوفه ها ، با هدایای کوچکی  از غنچه های نو رسیده  دانش تقدیر گردید. 

جشن شکوفه های حسینی