باز آمد بوی ماه مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه

  بوی دفتر بوی درس هم قطاران میرسد...

 7/2/1397 - 11:47

 122اولین روز مهر روز دوستی با کلاس و درس در دبستان  سادات موسوی  با نام و یاد خداوند آغاز شد .پس از تلاوت قرآن و پخش سرود ملی مدیر دبستان جناب آقای ابوطالبی  به طلایه داران راه دانش آغاز سال تحصیلی جدید رو تبریک گفتند.و پس از عبور از دروازه قرآن و پذیرایی ،گلهای باغ دانش بهمراه آموزگاران خود وارد کلاس شدند تا یک سال تحصیلی شاد و سرشار از موفقیت را در کنار هم جشن بگیرند.

باز آمد بوی ماه مدرسه