اردوی مطالعاتی

اردوی مطالعاتی

  اردوی مطالعاتی دی ماه دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان همزمان با شروع امتحانات نوبت اول آغاز گردید ....

 11/11/1395 - 11:41:52.1349954

 608اردوی مطالعاتی دی ماه دانش آموزان پایه چهارم  دبیرستان همزمان با شروع امتحانات نوبت اول آغاز گردید .
دانش آموزان با توجه به برنامه مطالعاتی که توسط جناب آقای اردستانی مشاور پایه چهارم تهیه و تدوین گردیده بود ، ضمن جمع بندی دروس نوبت اول ، به مطالعه بخشی از دروس پایه نیز پرداختند.
برگزاری کلاس های جمع بندی در دروس تخصصی و همچنین کلاس های حل تمرین و رفع اشکال از جمله برنامه های علمی این اردو بود.
دانش آموزان در زمان برگزاری اردو از ساعت ۷:۲۰  صبح الی ۲۰ به مطالعه در مدرسه پرداختند.
ناگفته نماند آزمون های نوبت اول کلاس چهارم نیز همزمان با برگزاری اردوی مطالعاتی انجام گردید و در پایان به ایشان کارنامه علمی تحویل داده شد.

 

جلسه اول تلاوت قرآن

اردوی مطالعاتی