برگزاری مراسم اربعین سید الشهدا

برگزاری مراسم اربعین سید الشهدا

  این برنامه با همکاری دبیران و مربیان...

 9/11/1395 12:00:00 AM - 11:36:20.7491892

 520این برنامه با همکاری دبیران و مربیان محترم یک روز قبل از روز اربعین برای اقامه عزا و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ حسینی صورت گرفت. بعد از سخنرانی مدیر محترم آقای سیفی به همراه دانش آموزان به عزاداری و سینه زنی پرداختند. در آخرین برنامه با همکاری یکی از اولیا محترم از داش آموزان با شله زرد پذیرایی شدند.

برگزاری مراسم اربعین سید الشهدا