اولین مرحله از آزمون مرآت

اولین مرحله از آزمون مرآت

  اولین مرحله از آزمون مرآت در پایه سوم...

 9/11/1395 12:00:00 AM - 10:57:13.3757552

 484اولین مرحله از آزمون مرآت در پایه سوم برگزار شد. ۳مرحله دیگر در: دی، بهمن، اردیبهشت برگزار خواهد شد.

 

توضیح مختصر درباره مرآت:

آزمون‌های هماهنگ بسته مدیریت کلاسی، شامل خدمات زیر است: 

الف) آمادگی آزمون:


ارزشیابی منظم و مکرر از جریان یادگیری، به منظور بهبود کیفیت آموزش، از طریق تعیین میزان تسلط دانش‌آموزان به آموختنی‌ها و نیز نشان‌ دادن مطالبی که دانش‌آموزان نیاموخته‌اند. در این نوع از ارزشیابی، دانش‌آموز مشاور، مدیر و معلم خود درباره‌ی نتایج به داوری می‌نشینند و به عنوان بازخوردی شخصی، از آن بهره می‌گیرند. 
 

محتوای آمادگی آزمون:  

شامل پرسش‌های چهارگزینه‌ای به همراه پاسخنامه‌ی تشریحی و گزارش‌های متنوع تحلیلی و توصیفی 
 

مخاطب:  

دانش‌آموز، معلم، مدیر و اولیا؛  

 

ب) آزمون:


ابزار قضاوت در مورد عملکرد افراد و ارزش‌گذاری آن‌ها، از طریق نمره دادن و تعیین رتبه برای دانش‌آموز و ارزیابی اجرای صحیح وظایف معلم و کادر آموزشی مدرسه. نتایج آزمون، به عنوان نوعی ارزشیابی پایانی به طور مکتوب و تفصیلی، به مدیر، معلم، مشاور، دانش‌آموز و اولیای وی، گزارش می‌شود. 
 

محتوای آزمون:  

چندین مرحله آزمون، شامل پرسش‌های چهارگزینه‌ای، به همراه دفترچه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی.

اولین مرحله از آزمون مرآت