مراسم عزاداری هشتم ماه محرم

مراسم عزاداری هشتم ماه محرم

  روز هشتم ماه محرم طبق روال هر روز از...

 9/11/1395 12:00:00 AM - 09:57:32.7605640

 522روز هشتم ماه محرم طبق روال هر روز از ابتدای این ماه مراسم عزاداری برگزار گردید. دانش آموزان با شور و اشتیاق در عزاداری سید الشهدا شرکت کردند و بعد از سخنرانی به سینه زنی و عزاداری پرداختند. بعد از عزاداری نیز دانش آموزان میهمان سفره اهل بیت بودند.

مراسم عزاداری هشتم ماه محرم