مجتمع هوشمند سادات موسوی

مجتمع هوشمند سادات موسوی

  یکی از متعالیترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ تربیت نیروی انسانی فرهیخته، رشد یافته، کارآمد و مؤمن...

 1/26/1397 - 9:6

 1823یکی از متعالیترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ تربیت نیروی انسانی فرهیخته، رشد یافته، کارآمد و مؤمن در ابعاد مختلف است که نیل به این هدف با تلاش شبانهروزی و همت بلند و استمداد مداوم از خداوند متعال مقدور خواهد بود.

در همین راستا، مجتمع هوشمند آموزشی و فرهنگی سادات موسوی به عنوان جزء کوچکی از این جریان عظیم و در جهت تحقق این هدف بزرگ و اهداف ترسیم شده آموزشی، تربیتی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنهای فعالیتهای خود را

با سه رویکرد دین، دانش نشاط برنامهریزی و دنبال خواهد کرد.

دین

راه اصلی و محوری همان هدفی است که خداوند متعال در قرآن کریم برای بشر معرفی میکند آنجاکه فرموده است: من جن وانس را جز برای بندگی خلق نکردم .(ذاریات 56)

لذا همان طوری که قرآن کریم هدف خلقت را بندگی معرفی میکند هدف غایی مجتمع، تربیت دانشآموزانی است که در مسیر بندگی پروردگار متعال و محبت و اطاعت اهلبیت حرکت کنند و به واسطه همین بندگی استعدادهای شخص شکوفا شده و به کمال برسد.

دانش

با نگاه جدی به آموزش و با استفاده از بسترهای ارتقا یافته تدریس و اساتید مجرب و فناوری نوین هوشمند،که دانشآموز فقط مهارت تست زنی پیدا نکند بلکه اهل علم و دانش و مهارت گردد و با تلاش خود به هدف مقدس پژوهشگری، خلاقیت، ابتکار و دانشمند شدن دست یابد. 

با بهره مندی از حضور فعال اساتید گرانقدر:

استاد جهادی علی ابوطالبی متخصص مدیریت آموزشی

استاد ربیعی مدرس آموزش ریاضی دانشگاه و مؤلف کتب درسی

دکتر مهدی مظلوم دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه

استاد شریف زاده مؤلف کتب درسیِ فیزیک دهم، یازدهم و  دوازدهم

دکتر عبدالرضا بهین دارای دکترای روانشناسی، استاد دانشگاه و مؤلف کتب روانشناسی

نشاط

در محیطی آرام و با نشاط و با استفاده از فضاهای بسیار وسیع آموزشی و ورزشی اعم از سالن های فوتسال، ژیمناستیک، رزمی، زمین فوتبال، بسکتبال، پینگپنگ، آزمایشگاه، سایت آموزشی رایانه، کارگاه حرفهوفن کلاسهای مفروش وسالن نماز قطعاً بستر بسیار مناسبی برای ارتقاء سطح علمی، تربیتی و فرهنگی دانشآموز خواهد بود.

 

دبیرستان

کلاس ابتدایی

تیم فوتبال

حیاط اصلی

حیاط پیش دبستانی

حیاط راهنمایی

حیاط پیش دبستانی

آزمایشگاه

دکتر ربیعی

نماز جماعت

کلاس رزمی

کلاس قرآن

کلاس

آزمایشگاه

کارگاه

خلاقیت

آزمایگاه

آزمایگاه

ماکارونی

عقیدتی

سایت

مجتمع هوشمند سادات موسوی