تجدید عهد با آرمان‌های امام و شهدا

تجدید عهد با آرمان‌های امام و شهدا

  به همت مسئولین محترم متوسطه ی اول مجتمع آموزشی و فرهنگی سادات موسوی...

 11/16/1396 - 17:22

 224به همت مسئولین محترم متوسطه ی اول مجتمع آموزشی و فرهنگی سادات موسوی ، اردوی گلزار شهدا در ایام الله دهه ی فجر برگزار گردید .

تجدید عهد با آرمان‌های امام و شهدا