طرح مطالعه در مدرسه

طرح مطالعه در مدرسه

  در ایام تابستان دانش آموزان...

 9/2/1395 12:00:00 AM - 09:31:31.8303556

 488در ایام تابستان دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ، روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه بعد از پایان کلاسهای درسی در مدرسه حضور داشته و به مطالعه  تا ساعت 18:30 پرداختند.

طرح مطالعه در مدرسه