برگزاری 8 هفته کلاس چهارم ریاضی

برگزاری 8 هفته کلاس  چهارم ریاضی

  برنامه کلاس های درسی سال چهارم...

 9/2/1395 12:00:00 AM - 09:11:20.8576737

 451برنامه کلاس های درسی سال چهارم دبیرستان از روز شنبه 26 تیرماه آغاز گردید و دانش آموزان مطابق برنامه هفتگی هر روز از ساعت 7:30 الی 15 در کلاس ها شرکت کردند. این کلاس ها که به مدت 8 هفته به طول انجامید شامل مروری بر دروس سال های گذشته  و همچنین شروعی بر دروس سال چهارم بود. ناگفته نماند برنامه یک روز در هفته دانش آموزان به مطالعه و مشاوره اختصاص داشت که دانش آموزان علاوه بر مطالعه در زمانبندی های مشخص در طول روز ، توسط مشاور آموزشی سال چهارم نیز به صورت فردی و کلاسی مشاوره شدند.

برگزاری 8 هفته کلاس  چهارم ریاضی