برگزاری 6 هفته کلاس های درسی

برگزاری  6 هفته کلاس های درسی

  کلاس های درسی با عناوینی مانند ریاضیات..

 9/2/1395 12:00:00 AM - 09:05:38.9504003

 442کلاس های درسی با عناوینی مانند ریاضیات ، فیزیک ، شیمی ، عربی ، زیست و هندسه در روزهای یکشنبه و سه شنبه با حضور تمامی دانش آموزان به صورت منظم برگزار گردید و اساتید دروس مربوطه ضمن ارائه پیش نیاز این دروس ، به طرح مباحثی از کتاب های سال جدید پرداختند. این کلاس ها در ساعت های 70 دقیقه و به صورت 4 زنگ در روز برگزار شد.

برگزاری  6 هفته کلاس های درسی