بازدید علمی پژوهشگران از جشنواره نانو

بازدید علمی پژوهشگران از جشنواره نانو

 2/9/1396 - 12:00 AM

 امیرحسین اسدی

 682بازدید علمی پژوهشگران مجتمع سادات موسوی از هفتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

با همت واحد پژوهش و توسعه خلاق پژوهشگران رشته نانو شیمی مجتمع سادات موسوی در تاریخ 14 مهر 1395 از نهمین جشنواره فناوری نانو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید به عمل آوردند.

بازدید علمی پژوهشگران از جشنواره نانو
  حجم فایل: MB   حجم فایل: MB
  دانلود فایل ضمیمه